Ad Sense

Ad Sense

Thursday, April 11, 2013

Hazraat-e-Girami Apna Vote Maulana Hazraat Ko Dein !!!


Hazraat-e-Girami 73 Ke Ain Ke Tanazur Mein Election Ki Aamad Aamad Hai! Lihaza Jis Tarah Log Apney Nikah Aur Janazay Maulana Hazraat Se Parhwatay Hain Bilklus Ussi Tarah Hazraat-e-Girami Logon Ko Chaheay Ke Apnay Vote Bhi Maulana Hazraat Hi Ko Dein !!! Warna Phhir Apnay Nikah Aur Janazay Bhi Imran Khan,Zardari,Nawaz Sharif Aur Asfand Yar Wali Se Parhwaen :-\

Maulana Diesel Halwa Khatay Huay Jazbati Ho Gaey !!!

No comments:

Post a Comment

Chitika Ads